Publicerades

WHO klassar utbrottet av corona-virus som internationellt hot mot människors hälsa

Världshälsoorganisationen, WHO, beslutade sig under torsdagen (30/1) för att klassa utbrottet av det nya corona-viruset 2019-nCoV som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Det gör man eftersom utbrottet av viruset kräver att världens länder samordnar sina insatser.

Beslutet att klassa utbrottet som Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) innebär bland annat att WHO får utfärda tillfälliga rekommendationer internationellt.

Enligt Folkhälsomyndigheten är WHO:s besked en signal till världens länder att samarbeta extra mycket och att samla resurser för att gemensamt begränsa utbrottet.

För Sveriges del fortsätter det arbete som pågår med att identifiera och hantera misstänkta fall för att minska risken för smitta. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms fortfarande som låg, även om det enligt Folkhälsomyndigheten inte är osannolikt med enstaka fall, med tanke på hur erfarenheten från andra länder ser ut.

Utbrottet av corona-viruset 2019-nCoV har sitt ursprung i staden Wuhan i centrala Kina men fall har upptäckts även i andra länder. För mer information om utbrottet, klicka här.

WHO har sedan tidigare klassat två andra pågående utbrott som hot mot människors hälsa med flera länder berörda (PHEIC). Det är dels utbrottet av polio, dels utbrottet av ebola i DR Kongo.

Källor: Folkhälsomyndigheten, WHO
Publicerades

Taggar för denna sida: