Publicerades

Fortsätt arbeta hemma om det finns möjlighet

De som har möjlighet att arbeta hemma bör fortsätta med det även under hösten, rekommenderar Folkhälsomyndigheten. Det bidrar till färre nära kontakter och minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken.

Covid-19 sprids fortfarande i Sverige. För att minska antalet fall av covid-19 är det viktigt att fortsätta hålla avstånd och att minska antalet kontakter med andra människor.  

Många har inte möjlighet att arbeta hemifrån, till exempel de som arbetar i servicesektorn eller inom vård och omsorg. För att de ska kunna ta sig så säkert som möjligt till och från arbetet är det viktigt att försöka undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att så många som möjligt fortsätter att arbeta hemifrån. Vid långvarigt hemarbete är det extra viktigt att arbetsgivaren beaktar sitt arbetsmiljöansvar.

Rekommendationen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget till och med den 31 december 2020.

Publicerades

Taggar för denna sida: