Publicerades

Covid-19 kom till Sverige från flera länder

Folkhälsomyndigheten har kartlagt och jämfört arvsmassan hos coronaviruset hos hemvändande resenärer. En av slutsatserna är att covid-19 sannolikt kommit till Sverige vid ett flertal tillfällen och från olika länder.

Utöver den redan kända importen av fall från Italien och Österrike visar analysen att smittan kom in i Sverige från bland annat Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och USA.

Folkhälsomyndighetens slutsats efter att ha jämfört arvsmassan hos viruset är att smittskydden i regionerna i hög utsträckning hindrade smittan från Italien att få fäste i Sverige.

Analyserna visar också att coronaviruset förekom bland resenärer från flera olika europeiska länder och USA redan i slutet av februari och i början av mars. Det är därför troligt att smittan spreds i dessa länder tidigare än vad som först rapporterats.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: