Publicerades

Socialstyrelsen: Färre söker sig till akutmottagningarna under pandemin

Besöken på landets akutmottagningar minskade kraftigt när covid-19 bröt ut i Sverige. Socialstyrelsen varnar för konsekvenserna.

Mellan vecka 10 och 14 sjönk besöksantalet med 31 procent på akutmottagningarna. Det var framför allt i åldrarna 0-17 år och i gruppen 70 år eller äldre som besöken sjönk.
– De som har lindriga symtom på exempelvis hjärtsjukdomar, cancer och andra potentiellt farliga sjukdomar och väntar med att uppsöka vård kan få allvarliga plötsliga biverkningar, funktionsnedsättning eller i värsta fall dö, säger Thea Enhörning, utredare på Socialstyrelsen.
På de psykiatriska akutmottagningarna har besöken minskat med cirka 22 procent under coronapandemin.
Kartläggningen visar även att antalet tandvårdsbesökare nära halverades från vecka 2-10 till vecka 14-16, då antalet var som lägst.
Oro för smitta samt en ovilja att belasta vården kan vara några av förklaringarna, visar en kartläggning som Socialstyrelsen låtit göra.

Källa: Socialstyrelsen
Publicerades

Taggar för denna sida: