Publicerades

Lättare att umgås om du har antikroppar för covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer att personer som fått ett positivt antikroppstest i större utsträckning kan umgås med familj och nära vänner. Detta kan vara extra betydelsefullt för personer över 70 år och riskgrupper.

Ett positivt antikroppstest bedöms medföra en minskad risk att smittas och därmed en minskad risk att föra smittan vidare till andra. Bedömningen gäller under förutsättningen att man fortsätter att följa myndigheternas generella rekommendationer och restriktioner samt den lagstiftning som finns för att minska smittspridningen i samhället. Det är till exempel viktigt att fortsätta tvätta händerna, att hålla avstånd till personer utanför sin vanliga umgängeskrets och att stanna hemma om man känner sig sjuk.

Ett positivt antikroppstest ger sannolikt ett helt eller delvis skydd mot en ny infektion i upp till ett halvår från att personen fått sitt testresultat. Men med ökad kunskap kan detta komma att uppdateras.

– Vi bedömer i dagsläget att ett positivt antikroppstest ökar möjligheten till umgänge med framför allt närstående, vilket kan vara betydelsefullt särskilt för personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp. De kan också i större utsträckning träffa närstående som har antikroppar även om de själva inte har det. Men man behöver alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen och ta ett eget ansvar som individ, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

För att kunna använda testresultaten är det viktigt att de har en mycket hög prestanda och ger ett tillförlitligt testresultat.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: