Publicerades

Test av utomhussignalen för viktigt meddelande

Klockan 15 den 1 juni testades utomhussignalen för viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunder tystnad. Detta upprepas 6 gånger. Därefter följer signalen faran över, som är en 30 sekunder lång signal.

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningarna går ut i radio och tv och i vissa fall används signalen "Hesa Fredrik".

Alla kommuner väljer var de vill sätta upp ”Hesa Fredrik”. Tutorna placeras oftast i tätbebyggda områden och där det finns till exempel industrier eller större vägar och järnvägar där farligt gods transporteras.

I samband med att utomhussignalen testas brukar vi på Krisinformation.se be våra läsare att rapportera om de hörde signalen eller inte där de är, genom att markera på en karta. Den här gången kommer vi inte att använda oss av den här formen av ”crowdsourcing”. Det beror på att vårens intensiva arbete med coronaviruset har gjort att vi inte hunnit förbereda kartan och göra de uppdateringar som hade behövts.

Vi hoppas att kartan kommer tillbaka till nästa test, som blir den 7 september.

Publicerades

Taggar för denna sida: