Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Låg andel antikroppar bland äldre

Störst andel antikroppar finns hos personer i Stockholm – och i åldrarna 20-64 år. Det visar de första resultaten av Folkhälsomyndighetens undersökning av förekomsten av antikroppar mot det nya coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten samlar in blodprover från laboratorier i nio sjukvårdsregioner för att få en uppfattning av hur många i landet som har haft covid-19.

De första resultaten visar nu att störst andel positiva antikroppstester finns i Stockholm. Totalt 7,3 procent av blodproverna från personer i Stockholm var positiva. För Skåne var andelen positiva prover 4,2 procent och för Västra Götaland var siffran 3,7 procent.

Analyserna visar även att det är stor skillnad mellan åldersgrupper. Antikroppar var vanligast hos personer i åldrarna 20-64 år, totalt 6,7 procent av proverna i gruppen var positiva. I åldersgruppen 65-70 år var andelen smittade mindre, 2,7 procent.

Analyserna gjordes i slutet av april och siffrorna speglar därför hur epidemin såg ut tidigare under april månad.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: