Publicerades

Regeringen: Gymnasieskolan kan öppna igen

Elever i gymnasieskolan kan i sommar och i höst återvända till skolans lokaler. Förändringen gäller från den 15 juni.

Folkhälsomyndigheten lättar på tidigare rekommendation och tar bort kravet om distansundervisning. Från och med den 15 juni kan ordinarie verksamhet därmed återgå i gymnasieskolan. Beskedet gäller tills vidare.

Gymnasieelever med behov av sommarskola får därmed även möjlighet att studera på plats i skolan under sommaren.

För vuxenutbildning inom komvux, yrkeshögskola och universitet och högskola kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

– Med dagens besked kan vi från den 15 juni för gymnasieskolans räkning återgå till ordinarie undervisning i skolans lokaler. Det innebär att vi nu ger planeringsförutsättningar för sommaren och höstterminen som jag vet är viktiga för skolans möjligheter att uppfylla sitt uppdrag, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Om smittspridningen i samhället skulle öka igen är regeringen redo att vidta åtgärder och återgå till distansundervisning igen.

Det som gäller för studentfirande är oförändrat, där småskaligt firande är i fokus för att minska smittspridning. Vi har tidigare publicerat att studentflak är förbjudna, vilket Transportstyrelsen tagit beslut om. 

Källor: regeringen, Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: