Publicerades

Nya beredskapszoner kring svenska kärnkraftverk

Regeringen har beslutat om nya beredskapszoner för svenska kärnkraftverk från och med den 1 juli 2022. I zonerna ska det finnas jodtabletter, ett varningssystem och planering för utrymning och inomhusvistelse.

Runt kärnkraftverken ska det finnas en inre och en yttre beredskapszon med en ungefärlig sträckning på fem respektive 25 kilometer och en planeringszon om ungefär 100 kilometer.

I zonerna ska jodtabletter vara förhandsutdelade, befolkningen ska kunna varnas skyndsamt och det ska finnas en planering för utrymning och inomhusvistelse. 

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: