Publicerades

Varningar för mycket höga flöden i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland

Uppdatering 4/6: SMHI utökar sin tidigare klass 2-varning för mycket höga flöden i norra Sverige. Varningen omfattar nu flera län.

Vårfloden är igång ordentligt i Norrland på grund av snösmältning och det är små vattendrag som drabbas. Varningen för mycket höga flöden gäller små och medelstora vattendrag i Norrbottens läns inland och fjälltrakter och i Västerbottens och i Jämtlands läns fjälltrakter.

Den 30 maj meddelade SMHI en klass 2-varning för mycket höga flöden i Norrbottens län, denna har nu alltså utökats.

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: