Publicerades

Distansundervisning rekommenderas för alla gymnasieskolor, högskolor och universitet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset.

Rekommendationen syftar till att bromsa spridningen av covid-19 i samhället.

– Det är rimligt i det här läget att uppmana gymnasieskolor, universitet och högskolor till en omställning till distansundervisning. Då kan undervisningen bedrivas utan att elever och studenter samlas i klassrum och lärosalar, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Grundskolor och förskolor påverkas i nuläget inte av rekommendationen. Regeringen tillsammans med partierna i utbildningsutskottet undersöker om man kan ta fram en ny lag som skulle göra det möjligt för regeringen att garantera omsorg för barn vars föräldrar har samhällsviktiga arbeten om vi hamnar i ett läge där grundskolor och förskolor skulle behöva stänga.

Källor: Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Universitets- och högskolerådet, Skolverket
Uppdaterades

Taggar för denna sida: