Publicerades

Utökad provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur fler ska kunna testas för covid-19.

Folkhälsomyndigheten ska leda arbetet med att ta fram en strategi för hur antalet tester ska kunna utökas. Myndigheten ska också samordna de regioner, kommuner och andra som behövs för att provtagning ska kunna ske i större skala och med bibehållen kvalitet. Viktigast är att patienter och vårdpersonal fortsatt kan garanteras testning, skriver Folkhälsomyndigheten.

– Det är viktigt att de grupper som prioriteras i dag garanteras testning även framöver. Det är av högsta prioritet att diagnos ställs inför eller i samband med inläggning så vi inte får en smittspridning inne på sjukhusen och bland de äldsta och sköraste inom exempelvis vård och omsorg, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Publicerades

Taggar för denna sida: