Publicerades

WHO: Spridningen av covid-19 är en pandemi

Världshälsoorganisationen WHO har idag förklarat att utbrottet av covid-19 utgör en pandemi.

Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder, skriver Folkhälsomyndigheten. Världshälsoorganisationen WHO understryker vikten av att alla världens länder nu förbereder sig för sjukdomen, framförallt när det gäller sjukvården.
 
För Sverige innebär detta inte några förändringar i det arbete som pågår. De bedömningar av risk och de viktiga strategier och åtgärder som presenterats de senaste dagarna kvarstår, skriver Folkhälsomyndigheten.Publicerades

Taggar för denna sida: