Publicerades

Regeringen: Förbud mot alkoholservering efter klockan 22

Socialdepartementet föreslår en ny lag om tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22.

Förslaget innebär att servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska förbjudas mellan klockan 22.00 och 11.00, detta för att minska spridningen av coronaviruset. Serveringsställen är enligt Folkhälsomyndigheten särskilt riskfyllda ur smittskyddssynpunkt då personer samlas och tillbringar en längre tid i fysisk närhet på en begränsad yta.

Undantag görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Förordningen föreslås träda i kraft den 20 november och gälla till utgången av februari 2021.

Källa: regeringen
Publicerades

Taggar för denna sida: