Publicerades

Skärpta allmänna råd i Dalarna, Värmland, Västmanland och på Gotland

Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i Dalarnas, Gotlands, Värmlands och Västmanlands län. Därför införs från och med idag skärpta allmänna råd som ska minska spridningen av covid-19 i länen. De gäller i första hand till och med den 10 december 2020 och kan förlängas.

Alla som vistas i Dalarnas, Gotlands, Värmlands och Västmanlands län uppmanas att:

•    Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest och liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

•    Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

•    Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Nödvändig närkontakt, som vid vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

För Dalarna, Värmland och Västmanland gäller även att:
•    Avstå från att göra onödiga resor. Resor kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer. Detta råd omfattar inte resor till arbete, studier/sysselsättning eller vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter
•    Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Deltagargräns gäller i dessa län
Antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får vara högst 50 personer. I Värmland gäller detta till och med den 30 november och i de övriga länen till och med den 10 december.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: