Publicerades

Skärpta allmänna råd införs i Kalmar, Västerbotten och Norrbotten

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och smittskyddsläkarna i region Kalmar, Västerbotten och Norrbotten har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller till och med den 8 december, men kan förlängas.

Från och med den 10 november uppmanas alla som vistas i Kalmar-, Norrbottens- och Västerbottens län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

För invånare i Norrbottens och Västerbottens län gäller även att:

  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Kalmar län, Norrbotten och Västerbotten. Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan:

  • Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Beslutet gäller till och med den 8 december, men kan förlängas.

Fortsatt publikbegränsning på 50 personer

I Kalmar, Västerbotten och Norrbotten gäller begränsningar för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 11 november till 8 december. Beslutet kan förlängas. Läs mer om vad som gäller i Kalmar länNorrbottens län och Västerbottens län.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: