Publicerades

Lättade rekommendationer för äldre

Personer över 70 år och riskgrupper kommer från och med nu att omfattas av samma rekommendationer som alla andra grupper i samhället. Regeringen uppmanar alla att följa de allmänna råden för att skydda de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka.

Äldre personer och riskgrupper har sedan 1 april levt med skarpare rekommendationer än övriga i samhället. De har uppmanats att begränsa sina fysiska kontakter, undvika allmänna färdmedel samt undvika att handla i butiker. Men Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort de särskilda rekommendationerna. Från och med nu kommer alla omfattas av samma allmänna råd. Förändringen görs bland annat med hänsyn till dessa gruppers psykiska och fysiska hälsa.

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar på ett flertal negativa konsekvenser för äldre. Det handlar till exempel om avsaknad av sociala sammanhang, frustration och upplevd särbehandling. Oro och ångest har ökat och stödlinjer får fler samtal från personer som tycker att de inte har något att leva för. Dessutom finns det ett uppdämt vårdbehov i gruppen.  

– Den här gruppen har tagit ett stort ansvar under pandemin. Det har haft effekt men det är inte rimligt att lägga ett så stort ansvar på riskgrupperna när vi ser så stora negativa effekter. Alla måste nu ta ansvar för att minska spridningen av covid-19 så att vi kan ha ett fortsatt skydd för de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Publicerades

Taggar för denna sida: