Publicerades

Skärpta allmänna råd i Skåne

Alla som vistas i Skåne län uppmanas att undvika kollektivtrafik och att avstå från att vistas i butiker och köpcentrum. Det är två av de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten och Region Skåne kommit överens om.

Från och med den 27 oktober uppmanas alla som vistas i Skåne län att:

  • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt. Överväg andra alternativ för motionsträning för att på så sätt undvika trängsel på exempelvis idrottsanläggningar, gym och badhus.
  • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Att träffa personer utöver de man bor tillsammans med eller träffar regelbundet ökar risken för smitta.
  • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras. Bidra till att minska trängseln i kollektivtrafiken så att de som behöver resa och inte har några andra alternativ kan resa tryggt. Håll avstånd, visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på.
  • Alla över 15 år avråds från idrottsverksamhet. Undantag görs för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. Bidra så att trängsel inte uppstår. Undvik att ordna aktiviteter som gör att många människor samlas.
  • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Råden gäller fram till och med 17 november men kan komma att förlängas.

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att endast 50 personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne. Konserter och olika typer av föreställningar kan genomföras förutsatt att 50-gränsen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs. Beslutet gäller till och med 30 november.

Notering: Nyheten uppdaterad 15.05 den 28/10 med hänvisning till Region Skånes formuleringar av råden, se länk nedan för den fullständiga versionen av råden.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: