Publicerades

Skärpta allmänna råd införs i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i regionerna Stockholm, Västra Götaland och Östergötland har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län. Syftet är att minska den snabba smittspridningen av covid-19. Beslutet gäller till och med den 19 november, men kan förlängas.

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län. Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att besökare och anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.

Fortsatt publikbegränsning till 50 personer

I Stockholm, Uppsala, Östergötland och Västra Götaland har länsstyrelserna beslutat att behålla publikbegränsningen på 50 personer.

I Stockholm gäller beslutet till och med den 19 november med möjlighet till förlängning.

I Östergötland gäller beslutet fram till den 22 november med möjlighet till förlängning.

I Västra Götaland gäller beslutet fram till den 19 november med möjlighet till förlängning.

I Uppsala gäller beslutet till och med den 17 november med möjlighet till förlängning.

Skärpta råden i Uppsala förlängs

Folkhälsomyndigheten beslutade idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att de lokala allmänna råden som införts i Uppsala län för att minska spridningen av covid-19 ska fortsätta att gälla fram till och med den 17 november.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: