Publicerades

Skärpta allmänna råd i Uppsala län

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Uppsala har utfärdat skärpta allmänna råd för personer som vistas i Uppsala län. Syftet är att minska den snabba smittspridningen av covid-19.

Från den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

  • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel (gäller i första hand inte skolelever),
  • i möjligaste mån undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med (undvika fester och andra sociala umgängen).

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta allmänna råden. Det kan handla om att arbetsgivare uppmanar personalen att arbeta hemifrån och begränsar resor och fysiska möten. Andra verksamheter bör försöka minimera antalet besökare.

De skärpta allmänna råden för Uppsala län gäller till och med den 3 november, men kan förlängas.

Publicerades

Taggar för denna sida: