Publicerades

Om undantag från 50-personersgränsen

Regeringen ser över reglerna för hur många deltagare som tillåts i olika sammanhang under pandemin.

Gränsen på 50 deltagare kommer att ligga fast som huvudregel men på torsdag kommer regeringen att besluta om ett undantag. Det innebär att arrangemang på serveringsställen som till exempel restauranger och caféer, inte omfattas av 50-personersgränsen. Ändringen gäller från och med den 8 oktober.

Förslag om undantag för sittande publik
Regeringen planerar även att, om smittoläget medger det, införa fler undantag, bland annat för kultur- och idrottsevenemang med sittande publik. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över om ytterligare undantag kan göras framöver.  

Översyn av regelverket
Regeringen har börjat arbeta med att ta fram ett tillfälligt regelverk som fungerar bättre än ordningslagen. Målet är att verksamheter som i nuläget inte omfattas, till exempel köpcentrum, kollektivtrafik och badplatser, också ska kunna regleras på samma sätt.
 

Källa: Regeringskansliet
Publicerades

Taggar för denna sida: