Publicerades

Rekommendationer för besök på äldreboenden

Den 1 oktober hävs det generella besöksförbudet på äldreboenden. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur man kan förebygga smittspridning vid besök.

Besöksförbudet infördes 1 april i syfte att skydda de äldre på äldreboenden från covid-19. Samtidigt har förbudet haft en stor negativ effekt på de äldres liv och därför hävs det nu.

Personer över 70 år löper stor risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och när det är dags att planera ett besök på ett äldreboende finns det flera saker att tänka på. Så här kan du bidra för att minimera smittspridning:

  • Stanna hemma när du känner dig sjuk, även vid milda symtom.

  • Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta på boendet.

  • Tvätta händerna före, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Smittämnen kan fastna på händerna och spridas vidare när man tar någon i hand eller via föremål. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.

  • Håll avstånd vid besöket, både till andra personer som bor på boendet samt till personal och andra besökare. Tänk på att också begränsa den fysiska kontakten med den du besöker. 

Äldreboenden behöver ta fram rutiner för hur besökare ska kunna hålla avstånd till andra personer som bor på boendet och till personalen. Rekommendationerna behöver anpassas efter lokala förutsättningar på olika äldreboenden. Exempel på rutiner:

  • Komma överens med besökare om en tid för besök.

  • Möta upp besökare vid dörren.

  • Underlätta för att besök kan ske i den boendes lägenhet eller för ändamålet särskilt avsedda lokaler.

  • Se över boendets lokaler och möblering.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Publicerades

Taggar för denna sida: