Publicerades

Viktigt meddelande till allmänheten i Sävenäs, Göteborg

Uppdatering 1 september kl. 18.28: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.

Ursprungligt meddelande: Två godsvagnar har kolliderat inne på Sävenäs rangerbangård. I nuläget har inga farliga ämnen läckt ut men det finns risk för läckage. Ämnena i godsvagnarna är explosiva och giftiga.

Olyckan har påverkat tågtrafiken på västra stambanan, men trafiken har släppts på under tisdagseftermiddagen. Kontakta ditt trafikbolag för mer detaljerad information.

Uppdatering 16.28: Det avspärrade området på rangerbangården har minskats till 100 meter.

Uppdatering kl. 18.00: Under kvällen planeras arbetet med att lyfta en av de två vagnarna som tidigt i morse kolliderade. Kranbil är på plats för att utföra detta moment.

Risken för läckage i samband med lyftet kan inte uteslutas eftersom skadan på vagnarna inte varit möjlig att kontrollera fullt ut. Trafikverket har tillsammans med inkallade experter bedömt att risken för läckage är liten. Vid ett eventuellt läckage bedöms det inte föreligga någon risk för allmänheten.

Räddningstjänsten Storgöteborg finns på plats, med räddningsenheter samt räddningsledning, för att vara beredda att ingripa om något skulle inträffa.

Följ händelsen på Sveriges Radio P4 Göteborg.

Uppdaterades

Taggar för denna sida: