Publicerades

Astra Zenecas vaccin ska fortsatt ha åldersgränsen 65 år

Rekommendationen att personer under 65 år inte ska vaccineras med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria kvarstår, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Det underlag som använts kommer från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och det har också skett ett samråd med Läkemedelsverket. EMA:s bedömning är att nyttan av vaccinet väger upp mot riskerna, där vaccinet kan minska svår sjukdom och dödsfall. Det har funnits en sällsynt men allvarlig biverkan från Vaxzevria där Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att vaccinet inte kan rekommenderas generellt för personer som är yngre än 65 år. Rekommendationen gäller tillsvidare.

Knappt 180 000 personer som är yngre än 65 år har vaccinerats med en dos Vaxzevria, de flesta är hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationen för den gruppen är att få en andra dos av mRNA-vaccin 12-15 veckor efter Vaxzevria. Efter det behövs inte någon ytterligare påfyllnadsdos av mRNA-vaccin.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: