Publicerades

Nya rekommendationer för vaccinerade

Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Det går också bra att handla i butiker. Vaccinerade inom äldreomsorgen kan lämna boendet för att hälsa på anhöriga. Det skriver Folkhälsomyndigheten i sina uppdaterade rekommendationer för vaccinerade.

En person som vaccinerats med en första dos kan efter tre veckor träffa människor från några olika hushåll inomhus. Vaccinerade personer har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan handla i butiker, men får inte skapa trängsel för andra. Det går också bra att umgås med barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd, förutsatt att de inte har några symtom, enligt Folkhälsomyndigheten.

Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan lämna sitt boende och hälsa på anhöriga. Det är fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra. 

Eftersom smittspridningen i samhället fortfarande är stor, och det tar tid innan en större del av den vuxna befolkningen är vaccinerad, måste anpassningar för vaccinerade ske stegvis. De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller fortsatt för alla i samhället.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: