Publicerades

Förlängning av covid-19-lagen och serveringslagen

Regeringen föreslår att covid-19-lagen och serveringslagen förlängs till och med 31 januari 2022.

Förlängningen av covid-19-lagen innebär att regeringen får fortsätta att besluta om åtgärder för att minska spridningen av covid-19. 

Lagarna gör det möjligt att införa regler som är anpassade efter hur olika verksamheter ser ut. Det kan handla om begränsningar av antal besökare eller deltagare, anpassade öppettider eller andra åtgärder för att motverka trängsel.

Källor: Regeringskansliet, regeringen
Publicerades

Taggar för denna sida: