Publicerades

Regeringen förlänger inreseförbud och reseavrådan

Uppdatering 24 september: Den pandemirelaterade reseavrådan försvinner den 1 oktober. Anledningen är att pandemisituationen har förbättrats globalt, och många länder har lyft sina restriktioner.

Mer information hos Utrikesdepartementet.

Ursprunglig text: Inreseförbudet innebär att det fortsätter råda förbud mot att resa in i Sverige från länder inom EU/EES utan vaccinationsintyg, negativt testintyg eller intyg som visar att man tillfrisknat från covid-19. De nordiska länderna är undantagna. Från länder utanför EU/EES får man fortfarande bara resa in i Sverige om man omfattas av något av undantagen i inreseförbudet och dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test.   

Det är främst på grund av det fortsatt osäkra smittspridningsläget som regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet.

Reseavrådan

Utrikesdepartementet förlänger avrådan från icke nödvändiga resor till de flesta av världens länder till och med den 15 oktober. Detta eftersom pandemin ännu inte är över och läget fortfarande är osäkert och kan förändras snabbt.  

Det ligger att stort ansvar på resenären även för resor till länder dit UD inte avråder. Resenärer uppmanas att noga läsa på inför resan, att följa lokala regler och att planera sin hemresa i förväg.

Svenskar uppmanas att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika större sociala sammanhang. Det är viktigt att iaktta dessa försiktighetsåtgärder även när man befinner sig utomlands.

Källor: regeringen, ud
Uppdaterades

Taggar för denna sida: