Publicerades

Barn inom särskilda grupper 5-11 år rekommenderas vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn inom särskilda grupper, som är extra känsliga för luftvägsinfektioner, vaccineras mot covid-19. Det gäller barn från 5 års ålder.

Det är vaccinet Comirnaty som kommer att användas, med lägre dos jämfört med den som ges från 12 års ålder. De särskilda grupper som rekommendationen gäller finns definierade av Svenska Barnläkarföreningen. Vaccinationerna kan sannolikt starta under januari 2022. 

Enligt Folkhälsomyndigheten utreds frågan om allmän vaccination av barn under 12 år. 

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: