Publicerades

Nya åtgärder vid ökad spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag på nya åtgärder för att bromsa smittspridningen av covid-19 och minska belastningen på sjukvården. Den viktigaste åtgärden är ökad vaccinationstäckning. Vaccinationstäckningen behöver öka bland individer som är 50 år och yngre för att bromsa den ökning av smittspridning som ses i flera regioner.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag på råd som regeringen nu ska ta ställning till. Dessa kan införas oberoende av varandra.

Exempel på föreslagna åtgärder:

Individer

  • Håll avstånd och undvik trängsel
  • Välj om möjligt andra färdmedel än kollektivtrafik
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken om trängsel inte kan undvikas

 Arbetsgivare

  • Möjliggör för anställda att i viss mån arbeta hemifrån
  • Genomför om möjligt möten digitalt i stället för fysiskt
  • Undvik större samlingar
  • Vidta åtgärder för att personal ska kunna hålla avstånd på arbetsplatsen när så är möjligt

 Samt råd till serveringsställen om trängsel och till kollektivtrafiken.

Läs nyheten hos Folkhälsomyndigheten

Rapporten

 

Publicerades

Taggar för denna sida: