Publicerades

Covidbevis vid inresa även från nordiska länder

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen inför krav på covidbevis vid inresa till Sverige även från de nordiska länderna. Tidigare gällde kravet länder utanför Norden.

På grund av den generellt höga smittspridningen i Norden samt omikronvariantens ökande utbredning föreslår Folkhälsomyndigheten att resnärer ska visa upp ett covidbevis för att få resa in i Sverige från Danmark, Finland, Island och Norge. 

Kravet föreslås införas den 21 december och kommer inte omfatta svenska medborgare eller permanent boende i Sverige. 

Utökad rekommendation om testning 

Från och med nu rekommenderas alla inresande att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer och även de som har visat ett negativt covid-19-test vid inresa. Barn under förskoleålder undantas från rekommendationen. 

Särskild rekommendation för arbetspendlare 

Personer som arbetspendlar eller som regelbundet passerar över den svenska gränsen för att studera rekommenderas att testa sig för covid-19 en gång i veckan. Övriga undantagna grupper är exempelvis gränsarbetare, barn under förskoleklassålder och barn som bor växelvis hos föräldrar i olika länder. De behöver inte testa sig.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: