Publicerades

Fler får vaccineras i fas 2

Folkhälsomyndigheten har ändrat i prioritetsordningen för vaccineringen mot covid-19. Alla som fyllt 65 år ska prioriteras i vaccinationsarbetets andra fas. Tidigare skulle personer från 70 år ingå. I den tredje fasen ingår nu personer från 60 år samt personer med vissa sjukdomar.

Folkhälsomyndighetens prioritetsordning är vägledande för kommuner och regioner i arbetet med att vaccinera mot covid-19. Syftet är att de med störst behov av skydd mot svår sjukdom ska prioriteras först. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: