Publicerades

Tecken på ökad spridning av  brittisk virusvariant

Folkhälsomyndigheten har undersökt över 2 000 fall av covid-19 för att få reda på förekomsten av den brittiska muterade virusvarianten i Sverige. Elva procent av proverna visade sig vara av den brittiska varianten.

I andra europeiska länder har upp till 90 procent av fallen varit brittiska.

– I Sverige är det för tidigt att dra några säkra slutsatser kring spridningen på regional nivå. Men att så pass många fall upptäcktes i stickprovskontrollerna tyder på att vi i likhet med flera andra europeiska länder har en ökad spridning av den brittiska virusvarianten, säger enhetschef Sara Byfors på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som rest utomlands testar sig när de kommer hem och ytterligare en gång fem dagar efter hemkomst. Dessutom bör de undvika kontakter med andra i en vecka för att minska risken för att fler fall av de nya virusvarianterna kommer in i landet och sprids vidare.Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: