Publicerades

Gymnasieungdomar kan delta i idrottsaktiviteter

Folkhälsomyndigheten öppnar nu för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden.

Fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, och för folkhälsan på sikt. 

Utmaningar för idrottsrörelsen
Idrottsrörelsens utmaningar att rekrytera och hålla kvar ungdomar i övre tonåren har blivit allt större under pandemin. Det finns en betydande risk för att en del ungdomar hoppar av och inte återvänder till idrotten.

-  Folkhälsomyndigheten anser därför att det är viktigt att barn och unga kan återgå till idrotten så fort som läget tillåter. Detta under förutsättning att rekommendationerna om att hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk, ha god handhygien med mera följs. Vår samlade bedömning är att de positiva aspekterna av att öppna upp även för gymnasieungdomar överväger, säger generaldirektör Johan Carlson.

Förändringen börjar att gälla den 6 februari.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: