Publicerades

Varning för mycket svaga isar i flera län i landet

Allmänheten uppmanas att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag i Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Jönköpings län, Dalarnas län, Värmlands län, Örebros län, Västmanlands län, Kronobergs län och Västerbottens län. Det varma vårvädret gör att isarna på sjöar och vattendrag blir svaga och förrädiska och risken för olyckor är stor.

Uppmaningen till allmänheten att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag kommer från Räddningstjänsten, Polisen, Region Uppsala, Region Stockholm, Region Jönköpings län samt länsstyrelserna i Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Jönköpings län, Dalarnas län, Värmlands län, Örebros län, Västmanlands län, Kronobergs län och Västerbottens län.

(Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte är aktuella)

Mer information hos Länsstyrelsen Västerbotten

Mer information hos Länsstyrelsen Stockholm

Mer information hos Länsstyrelsen Uppsala

Mer information hos Region Jönköpings län

Mer information hos Länsstyrelsen Kronoberg

Mer information hos Länsstyrelsen Värmland

Mer information hos Länsstyrelsen Örebro

Mer om säkerhet på isen hos Din säkerhet