Publicerades

Distansundervisning möjlig på högstadieskolor

Regeringen har beslutat att högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. Beslutet gäller från och med 11 januari.

Skolans huvudman måste först se till att andra åtgärder för att undvika trängsel är uttömda innan distansundervisning kan komma ifråga. Exempel på åtgärder för att minska risken för smittspridning som nämns i regeringens beslut är ändrad schemaläggning så att inte samtliga elever är på skolan vid samma tid, utnyttja andra lediga lokaler och undvika aktiviteter som samlar personer från olika klasser och lärarlag

Bestämmelsen gäller inte grundsärskola och specialskola.

I regeringens beslut står att högstadieskolor kan erbjuda fjärr- och distansundervisning.

Skolverket förklarar de två begreppen på följande vis:

  • Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.
  • Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.
Källor: regeringen, utbildningsdepartementet
Publicerades

Taggar för denna sida: