Publicerades

Modernas vaccin godkänt i EU

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ett godkännande av Modernas vaccin mot covid-19. EU-kommissionen gav på onsdagen ett så kallat villkorat godkännande till vaccinet.

EMA:s utvärdering av vaccinet har visat att det uppfyller EU:s krav på säkerhet, effektivitet, kvalitet och tillverkning. Det här blir det andra vaccinet mot covid-19 som EU-kommissionen godkänner.

– Modernas vaccin bygger på samma tekniska plattform som det tidigare godkända Comirnaty. Det nya vaccinet ger ett skydd mot covid-19 på 94 procent, och har visat en förväntad och acceptabel biverkningsprofil, säger Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare vid Läkemedelsverket. 

I de kliniska prövningarna, med omkring 30 000 deltagare, undersöktes hur väl Modernas vaccin skyddade människor som inte hade haft covid-19 tidigare. Sammantaget visade studien alltså att vaccinet ger 94 procent skydd mot covid-19.

Den godkända svenska produktinformationen för vaccinet kommer att publiceras så snart det är möjligt, skriver Läkemedelsverket. Den gäller information för sjukvårdspersonal, en bipacksedel för allmänheten och information om de villkor som är knutna till vaccinets godkännande.

För mer information om vad villkorat godkännande innebär, läs mer hos Läkemedelsverket i länken nedan.

Källa: Läkemedelsverket
Publicerades

Taggar för denna sida: