Publicerades

Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder

Även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat. Syftet är främst att skydda ungdomarna mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

Vaccinationerna kommer att inledas när de som är 18 år och äldre har erbjudits vaccin inom fas 4. Det väntas kunna ske någon gång i augusti.

– Det främsta argumentet för vaccination från 16 år är nyttan för den enskilda individen. Unga löper visserligen mindre risk än äldre att drabbas av svår covid-19-sjukdom, men risken finns, både för akut allvarlig sjukdom och för långvariga besvär, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Andra skäl för Folkhälsomyndighetens ställningstagande är att vaccinationerna ytterligare skulle minska risken för smittspridning bland i första hand ungdomar, men också andra åldersgrupper i samhället.

Folkhälsomyndigheten kommer så snart som möjligt att meddela när regionerna samlat kan börja erbjuda vaccin till personer födda från 2005. Tillgången till vaccin påverkar startdatum.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också från och med nu en utvidgning av vaccination till barn med vissa medicinska tillstånd från 12 års ålder enligt den lista som Svenska Barnläkarföreningen tagit fram.

Källor: Folkhälsomyndigheten, regeringen
Publicerades

Taggar för denna sida: