Publicerades

Gravida kan erbjudas vaccination mot covid-19

Efter granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer.

Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna.

De mRNA-vaccin som används idag till personer yngre än 65 år är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Gravida som inte har någon underliggande sjukdom rekommenderas att vaccinera sig efter 12:e graviditetsveckan.

Folkhälsomyndigheten påminner om att gravida som inte är vaccinerade ska vara extra försiktiga för att undvika smitta.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: