Publicerades

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Torsdagen den 27 maj presenterade regeringen sin plan för avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av coronapandemin.

Regeringens plan är att anpassa och avveckla de restriktioner som tagits fram för att minska smittspridningen av covid-19. Planen utgår från fem steg. Inför varje steg görs en bedömning utifrån smittspridning, belastning på sjukvården samt vaccinationsgrad i befolkningen.

1. Det första steget påbörjas den 1 juni 2021 och innebär ett antal lättnader, till exempel nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vidare kommer Folkhälsomyndigheten inte längre avråda från cuper och läger för barn.

2. Det andra steget planeras till den 1 juli 2021, där till exempel öppettider på serveringsställen förlängs ytterligare, rådet att enbart träffa den närmaste kretsen kommer tas bort.

3. Det tredje steget är preliminärt satt till den 15 juli 2021. Begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer planeras tas bort. 

4. Det fjärde steget beräknas till september 2021.  Planen är att bland annat ta bort deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster. Även restaurangbranschens restriktioner kommer att lättas upp.

5. Det femte steget har inget fastställt datum. Det steget innebär att de restriktioner som finns kvar lyfts. Det gäller bland annat trängselregler för handelsplatser och för kultur- och fritidsverksamhet. De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten som handlar om att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien, kommer att hävas.

Vid ett förändrat eller försämrat läge kan planen behöva ändras.

(Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte är aktuella)

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Folkhälsomyndigheten: Max antal deltagare

Folkhälsomyndigheten: Anpassning av smittskyddsåtgärder

Källor: regeringen, Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: