Publicerades

Anpassade restriktioner införs 1 juni

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt på en hög nivå i Sverige. Datumet för när anpassningar av restriktioner och förbud kan börja gälla skjuts därför fram till den 1 juni.

Från och med den 1 juni föreslås följande gälla:

  • Nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar börjar att gälla. För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 50 deltagare. För arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är begränsningen fortsatt åtta deltagare. 
  • För arrangemang utomhus med anvisade sittplatser höjs antalet till 500 deltagare. För arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 personer.
  • Särskilda regler för idrott och tävlingsarrangemang utomhus, exempelvis motionslopp, införs och innebär att deltagarantalet höjs till 150 deltagare.
  • Folkhälsomyndigheten kommer ha möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt.
  • Marknader och nöjesparker kan öppna, men med krav på smittskyddsåtgärder.
  • Lägerverksamheter för barn och ungdomar tillåts i mindre skala.

Samtidigt föreslår Folkhälsomyndigheten nya öppettider för restauranger:

  • Restauranger föreslås få hålla öppet till klockan 22.30. Alkoholservering kommer tillåtas till klockan 22.00.

Folkhälsomyndigheten skriver i en rapport till regeringen att samhället i stort bedöms kunna återgå till ett normalläge i september 2021. Det krävs dock att vaccinationsinsatsen fortsätter som planerat och att alla tillsammans fortsätter följa de regler och rekommendationer som finns. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni och kommer att ske utifrån en nivåindelning i tre steg.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: