Publicerades

De som är 65 år eller äldre kan få Astra Zenecas vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas för att skydda personer som är 65 år och äldre. Nyttan med vaccinet är större än riskerna, enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Det går inte att utesluta att vissa fall av allvarliga biverkningar kan ha koppling till vaccinet. Dessa har hittills enbart rapporterats hos yngre. För personer under 65 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten därför fortsatt paus för användandet av Astra Zenecas vaccin bland personer under 65 år tills vidare.

Man har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom redan efter en dos av Astra Zenecas vaccin. Den som fått en sådan kan vänta med en andra dos i upp till tre månader.

Folkhälsomyndigheten följer kunskapsläget kring vaccinet och kan komma att ändra rekommendationerna.

I länkarna nedan hittar du information från ansvariga myndigheter om vaccinering generellt och om Astra Zenecas vaccin.

 

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: