Publicerades

Nya begränsningar av antalet besökare i affärer och på sportanläggningar

Högst 500 personer får samtidigt besöka varuhus, butiker, simhallar, gym och sportanläggningar. Detta enligt Folkhälsomyndigheten som infört nya begränsningar för att minska smittspridningen. Besökare i butiker och varuhus bör komma ensamma.

Maxantalet för den enskilda lokalen beräknas, som tidigare, med 10 kvadratmeter av lokalens yta per besökare.

Gallerior och köpcentrum är undantag eftersom det kan finnas arbetsplatser, vårdinrättningar och anslutningar till kollektivtrafik som inte kan nås på annat sätt.

Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att personer besöker verksamheten en och en, utan sällskap. Barn och de som är i behov av stöd är undantagna från begränsningen.

Bestämmelserna gäller till och med den 11 april.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: