Publicerades

Astra Zenecas vaccin pausas

Folkhälsomyndigheten har bestämt att användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 ska pausas tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) och Läkemedelsverket undersöker misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos personer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Detta görs för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet.

Anledningen till utredningen är att försäkra sig om att vaccinet är säkert. 

– Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination, säger Anders Tegnell.

Till den som fått Astra Zenecas vaccin nyligen 

Var uppmärksam på:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinnor (t ex i munnen)
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm (ej lokalt kring injektionsstället)
  • kraftig huvudvärk
  • kraftig buksmärta
  • plötslig andnöd och/eller bröstsmärta.

Bara den som känner av symtom på allvarligt medicinskt tillstånd behöver kontakta vården.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: