Publicerades

Folkhälsomyndigheten föreslår vaccinationsbevis

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen att införa vaccinationsbevis vid evenemang för personer som är 18 år och äldre från och med den 1 december. Vaccinationsbeviset ska kunna användas vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter, samlas ofta många människor. 

– Genom en reglering av sammankomster med vaccinationsbevis eller deltagarbegränsningar minskar risken för en ökad smittspridning och därmed risken för en ökad belastning på en redan ansträngd hälso- och sjukvård, säger Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram föreskrifter för vad som ska gälla vid sammankomster där arrangören inte använder sig av vaccinationsbevis. Exempel på begränsningar som då kan komma att gälla är regler om max antal personer per kvadratmeter och krav på avstånd mellan sällskap.

Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: