Publicerades

Förslag på åtgärder för minskad spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett förslag på smittskyddsåtgärder som ska gälla från den 1 december. Åtgärderna handlar om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis.

Arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis måste enligt förslaget vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Dessa åtgärder är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används.

Om vaccinationsbevis används

Enligt förslaget måste en arrangör som använder vaccinationsbevis ha en rutin för hur bevisen kontrolleras. Rutinen ska finnas skriftligt och den ska följas upp.

Allmänna råd för fler verksamheter

I förslaget ingår allmänna råd till arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser och marknader. Råden ska underlätta för verksamheterna att undvika trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19. Det kan till exempel handla om att sprida ut besökarnas ankomsttid, ta fram alternativa lösningar till fysiska köer och anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar. De allmänna råden gäller både arrangemang som använder vaccinationsbevis och de som inte gör det.

Förslaget skickas nu på remiss till verksamhetsutövare för att inhämta synpunkter inför beslut om införande. Införandet planeras till den 1 december.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: