Publicerades

Ny rekommendation om testning för dig som varit utanför Norden

Alla som har varit utanför Norden under de senaste sju dagarna bör PCR-testa sig för infektion av covid-19 så snart som möjligt efter hemkomst. Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats. Dessutom gäller särskilda rekommendationer för dig som har besökt vissa länder i södra Afrika. Anledning är att omikron, den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, upptäcks i allt fler länder.

Uppmaningen om att PCR-testa sig gäller alla som är äldre än förskoleklassålder, även om man är vaccinerad, har varit infekterad under senaste halvåret eller uppvisat ett negativt test i samband med inresa.

Du som varit ute och rest bör också vara extra uppmärksam på symtom under kommande 14 dagar. Testa dig så snart som möjligt om du får symtom som kan tyda på covid-19.

Du som har vistats i Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia eller Eswatini (Swaziland) någon gång under de sju senaste dagarna före inresa i Sverige uppmanas att testa dig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten, helst samma dag, samt ta ett nytt test efter fem dagar.

Folkhälsomyndigheten uppmanar också att du stannar hemma i sju dagar efter inresa.

Barn som är yngre än förskoleklassålder och som har vistats i södra Afrika är undantagna från att testa sig efter inresa, men de bör stanna hemma i sju dagar.

På 1177.se hittar du information om hur du går tillväga för att testa dig, beroende på vilken region du är i.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: