Publicerades

Modernas vaccin pausas för alla födda 1991 och senare

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax för alla som är födda 1991 och senare. Orsaken är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är dock väldigt liten.

Hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation går oftast över av sig självt men symtomen behöver bedömas av läkare, enligt Folkhälsomyndigheten. Tillstånden är vanligast bland unga män, i samband med exempelvis virusinfektioner som covid-19.  

Sambandet är framför allt tydligt när det gäller Modernas vaccin Spikevax, i synnerhet efter den andra dosen. Riskökningen ses inom fyra veckor efter vaccinationstillfället, främst inom de två första veckorna. För den enskilda individen är risken att drabbas väldigt liten. Det är en mycket sällsynt biverkan, enligt Folkhälsomyndigheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: