Publicerades

Påfyllnadsdos till fler grupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 65 år och äldre samt personal på särskilda boenden, SÄBO, och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

Skyddet mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 är fortfarande bra för alla som fått vaccin, enligt Folkhälsomyndigheten. Men den samlade kunskapen visar samtidigt att effekten av vaccinet minskar ju längre tiden går och att det varierar i olika grupper.

Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu en påfyllnadsdos även för personer mellan 65 och 79 år samt för personal på särskilt boende och inom hemsjukvård och hemtjänst. Sedan tidigare har personer över 80 år, personer med hemsjukvård, hemtjänst eller som bor på särskilt boende erbjudits påfyllnadsdos.

Alla dessa grupper rekommenderas nu ett mRNA-vaccin, om det gått minst sex månader sedan senaste vaccinationstillfället. Det gäller oavsett vilket vaccin som personen fått tidigare. Den som tidigare fått två doser av AstraZenecas vaccin Vaxzevria rekommenderas alltså antingen Comirnaty från Pfizer/Biontech eller Spikevax från Moderna. Sedan tidigare gäller rekommendationen att de som ges påfyllnadsdos med Spikevax endast får en halv dos.

Folkhälsomyndigheten kommer att fatta beslut om påfyllnadsdos till fler grupper längre fram. 

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: