Publicerades

Förlängt inreseförbud till Sverige

Inreseförbudet till Sverige som införts på grund av coronapandemin förlängs. Samtidigt införs undantag för vaccinerade resenärer från bland annat USA.

Regeringen har idag bestämt att inreseförbuden för resor till Sverige från länder både utom och inom EU/EES ska förlängas från och med den 31 oktober. Det är det osäkra smittspridningsläget som ligger till grund för beslutet. 

  • Inreseförbudet för resande till Sverige från länder inom EU/EES förlängs till och med den 30 november 2021. För att resa till Sverige från dessa länder måste man alltså fortsatt kunna visa upp EU:s digitala covidintyg eller motsvarande intyg på att man antingen har vaccinerats mot covid-19, testat negativt inom 72 timmar före ankomsten, eller tillfrisknat från covid-19 inom 6 månader. Som tidigare gäller att personer från Danmark, Finland, Island och Norge inte omfattas av förbudet. 
  • Inreseförbudet för resande till Sverige från länder utanför EU/EES förlängs till och med den 31 januari 2022. För att en utländsk medborgare ska kunna resa in till Sverige från ett land utanför EU/EES krävs att hen omfattas av ett undantag från inreseförbudet och dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen även från testkravet.
  • Personer som kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i USA är undantagna från både inreseförbudet och testkravet från och med den 5 november. 
  • Personer som kan uppvisa vaccinationsintyg utfärdade i Guernsey, Isle of Man och Jersey är undantagna helt från inreserestriktionerna från och med den 5 november. Detta som ett komplement till regeringens tidigare beslut om vaccinationsintyg utfärdade i Storbritannien. 
Källa: regeringen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: