Publicerades

Barn från 12 år erbjuds vaccin

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera vaccination mot covid-19 från 12 års ålder. Beslutet grundar sig på bedömningen att fördelarna med vaccination överväger nackdelarna.

– Detta är en komplex fråga där vår bedömning utgår ifrån barnperspektivet. Sammantaget bedömer vi att vinsten för barnens del överväger, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Barn löper betydligt mindre risk att drabbas av svår covid-19-sjukdom än vuxna. Men det finns exempel på barn som blivit allvarligt sjuka. Det har då främst handlat om tillståndet MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) som innebär hyperinflammation med hög feber och i vissa fall påverkan på ett eller flera organ i kroppen. Hittills under pandemin har drygt 250 barn under 18 år i Sverige drabbats av MIS-C.

Enligt Folkhälsomyndigheten är de vacciner som i dag är godkända från 12 års ålder både säkra och effektiva. Hittills har närmare 20 miljoner barn världen över fått något av vaccinerna. I de allra flesta fall är biverkningarna lindriga och övergående. Ett fåtal barn har fått biverkan i form av hjärtmuskelinflammation som i regel är övergående. Men man behöver vara medveten om risken och söka vård om man skulle få symtom som bröstsmärta de närmsta dagarna efter vaccinationen, uppger Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen erbjuds vaccin i två doser och att vaccinationen inleds samordnat i hela landet i början av november.

Uppdatering den 20 september: Folkhälsomyndigheten meddelade den 20 september att vaccineringen av 12-15-åringar kommer att inledas redan i oktober).

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: